Domácí webový server, část 1: Nastavení přesměrování

Pokud byste chtěli nastavit svůj počítač v prostředí Windows jako domácí server a provozovat na něm svoje webové stránky, nebo jej třeba využít jako vzdálené úložiště, anebo si to prostě jen vyzkoušet, nabízím v tomto článku návod, jak na to. V první části se budu zabývat nastavením přesměrování modemu.

Modem redirection - Vytvořeno pomocí DALL·E

Prerekvizity

K tomu, abychom server zprovoznili, budeme potřebovat především nějaký počítač a Internetové připojení. Bylo by také dobré, abychom k počítači měli správcovská práva a taktéž, abychom měli přístup k nastavení modemu. Vytyčme hlavní body našeho postupu:

1.      Nastavení přesměrování

2.      Zprovoznění Apache serveru

3.      Konfigurace virtuálního hosta

Nastavení přesměrování

Pokud chceme, aby se uživateli po zadání naší veřejné IP adresy, popřípadě po zadání našeho doménového jména zobrazil náš webový projekt umístěn na našem počítači, je nutné, abychom to dali někomu vědět, že si to tak přejeme. Jinými slovy, musíme nastavit směrování požadavku na náš počítač.

V prvé řadě musíme zjistit IP našeho počítače umístěného v lokální síti. Stále ještě lze použít starý příkazový řádek `command line`, který spustíme zadáním `cmd` po aktivaci nabídky Start ve Windows. IP našeho počítače zjistíme po zadání `ipconfig` do příkazové řádky. V mém případě je adresa mého počítače v kolonce `IPv4: 192.168.1.120`. Dále zde můžeme najít položku `Default gateway: 192.168.1.1`, což je naše vstupní brána, kterou taktéž budeme záhy potřebovat.

Spusťme tedy nyní náš webový prohlížeč a zadejme IP adresu naší vstupní brány, tedy `192.168.1.1`, což je adresa naší lokální sítě. Mělo by se zobrazit webové konfigurační rozhraní našeho modemu, v mém případě je to TP-Link Archer. Pokud máte vytvořeny své přístupové údaje k Vašemu modemu, tak je zde vyplňte, popřípadě zadejte údaje tovární, dost často to bývá `admin`, jak pro uživatelské jméno, tak i pro heslo. Po přihlášení do administrace byste měli vidět všeliké možnosti nastavení pro Váš modem. Potřebujeme nyní najít položky pro přesměrování. Proto hledejme například: `Network`, `Virtual servers`, `Forwarding` apod. Záleží vždy ovšem na tom kterém modemu. V mém případě k nastavení přesměrování vede tato cesta: `Advanced > NAT Forwarding > Virtual Servers`. Zde vložíme nové pravidlo pro přesměrování. Každé rozhraní vypadá samozřejmě jinak, ale principiálně bude vše velmi podobné. Stiskem `ADD` můžeme zadat nové pravidlo. Zadejme poté údaje níže do příslušných polí:

a) Service Type: http

•Tento parametr označuje typ služby, která je přesměrována. V tomto případě je to HTTP, což znamená, že budou přesměrována síťová data používaná pro webové stránky. Nutno podotknout, že http je protokol nezabezpečený. Protokolem https se budu zabývat v dalších článcích.

b) External Port: 80

•Externí port je číslo portu na veřejné straně směrovače, který bude použit pro komunikaci s externími zařízeními, jako jsou počítače připojené přes internet. Port 80 je standardní port pro HTTP komunikaci. To znamená, že veškerý síťový provoz, který přijde na tento port na veřejné IP adrese směrovače, bude přesměrován na interní IP adresu a port, který je specifikován v položce "Internal IP" a "Internal Port".

c) Internal IP: 192.168.1.120

•Interní IP adresa je IP adresa Vašeho počítače v lokální síti. Pokud je směrovač nakonfigurován k přesměrování síťového provozu na konkrétní interní IP adresu, veškerý provoz přijatý na externím portu bude přesměrován na tuto interní IP adresu.

d) Internal Port: 80

•Interní port je port na vašem počítači, na který bude přesměrován síťový provoz. V tomto případě se jedná o port 80, což je standardní port pro HTTP komunikaci.

e) Protocol: TCP or UDP

•Tento parametr určuje protokol, který bude použit pro komunikaci na daném portu. Většinou se jedná o TCP (Transmission Control Protocol), který je běžně používán pro spolehlivou komunikaci přes internet. Alternativně může být použit UDP (User Datagram Protocol), což je méně spolehlivý protokol vhodný pro streamovanou komunikaci, jako jsou hlasová nebo video data. Pro přesměrování HTTP provozu se obvykle používá TCP, zvolíme ale oba.

Nové zadání uložíme a můžeme tím opustit i konfiguraci modemu. Zde jsme hotovi. V dalším pokračování se budeme zabývat zprovozněním Apache serveru na Vašem počítači.


Komentáře: 0
Napište komentář

Výlet do neznáma

Píseň z alba Rozpaky, inspirovaná neznámou dívkou v modrém... Text i hudba byli napsány 9. 12. 2018.

Podzim

Báseň a píseň z alba Rozpaky vydaná v roce 2019. Báseň byla napsána za letní noci 21. 8. 2016, nevzpomínám si přesně, ale myslím, že nad sklenkou whisky.

Třešně a led

Píseň z alba Rozpaky inspirovaná událostmi prvních lednových dní roku 2003. Píseň patří všem, kteří toho roku tragicky zahynuli... Text byl napsán 4. 7. 2016. Hudba byla napsána 27. 8. 2016.

Světem vcelku

Píseň z alba Rozpaky. Inspirace všeobímající, tak trochu osobní výpověď. Pojednání o věcech těžko pochopitelných. Text byl napsán 29. 11. 2015. Hudba byla napsána v lednu 2016.

Změna

Píseň z alba Rozpaky inspirovaná podzimními událostmi roku 2003. Text byl napsán 24. 8. 2016. Hudba byla napsána 20. 12. 2018.

Čumísek

Píseň z alba Rozpaky inspirovaná událostmi roku 2003. Text byl napsán 9. 7. 2016. Hudba byla napsána 17. 12. 2018.

Takový jako tento

Píseň z alba Rozpaky inspirovaná jak jinak nešťastnou láskou. Hudba původně z anglickým textem byla napsána v září 2003. Text byl napsán 20. 2. 2016.

Služby zdarma

Píseň z alba Rozpaky inspirovaná nehynoucí touhou všelijakých obchodníků prodat vám cokoli. Text i hudba byli napsány 10. 5. 2017.

Málem omylem

Vzpomínka na první červencové dny roku 2003. Pokud se vám náhodou něco někdy nepovede, nesahejte na alkohol, je to velice zlý pán a nemá slitování. Text písně byl napsán 8. 5. 2017.

Tak dávno

Vzpomínka na první červencové dny roku 2003. Text i hudba byli napsány 10. 5. 2017.

Video

Zbyněk Sklenský na vernisáži v Knížecím domě v Moravském Krumlově

Populární epizody

Všechny podcasty
Přísloví pro každý den

Bez peněz do hospody nelez

Pročpak asi není dobré jíti do hospody bez peněz? Přece tam jistě bude spousta lidí, kteří za vás rádi zaplatí, nebo ne?

Zbyněk Sklenský

Zbyněk Sklenský

Přísloví pro každý den

Bez práce nejsou koláče

Že bez práce nejsou koláče je myslím dobře známo snad každému. Je však v tomto přísloví schováno ještě něco dalšího?

Kiksylend

Kapelní novinky, nové písně a nahrávky, aktualizace a mnoho dalšího. Sledujte na www.kiksylend.cz

Upovídaný podcast

Tři roky s trumpetou

Již třetí pokračování o mé hře na trumpetu, nové poznatky, úsměvné příhody a také nějaké nahrávky

Kriminální případ: Vražda Samanthy Walsh

První kriminální případ v mém podání. Jedná se o převyprávění případu z roku 2000, kdy se ztratila a později byla nalezena mrtvá třináctiletá Samantha Walsh. Originál a zdroj naleznete zde: https://canadiantruecrime.ca/episodes/120

Čím výše vystoupíš, tím máš větší rozhled

Jak je to možná s rozhledem? Co byste mysleli, že je dobré míti, abyste viděli opravdu dále? Třeba může pomoci dnešní krátké zamyšlení.

jaký šel, takového potkal

Je odrazem tohoto světa náhoda, nebo je vše výsledkem předem daným? Je osudu možné vzdorovat, nebo je lépe jen dobře pozorovat?

Kiksylend na Portě

Jaké to bylo na letošní portě? Působení Kiksylendu na legendárním hudebním festivalu, nahrávky písní Kavárenský povaleč, Kateřina a MDŽ a dále kratičké představení celkového vítěze Porty.

Nech žít, co miluješ

Je umění nechat žít projevem skutečné lásky? Nebo se má láska projevovat touhou po kontrole druhých? Krátké zamyšlení nad tím naleznete v tomto dnešním díle.

Vzpomínky nejen školní, část 1: Gymnázium

Úsměvné vzpomínky na léta nejen školní. Přeji příjemný poslech

Fokální dystonie

Všechny díly podcastu
Fokální dystonie

Fokální dystonie: O cestě k nápravě ve 2. polovině roku 2021

Další pokračování cesty k nápravě, tzv. Period of Recovery, tentokráte popisující události druhé poloviny roku 2021. Jedna nahrávka z tohoto období a první kontakt s Davidem Leisnerem

Zbyněk Sklenský

Zbyněk Sklenský

Mariánská studánka

Fokální dystonie: O cestě k nápravě v roce 2021

Další díl ze seriálu o fokální dystonii, tentokráte první díl o cestě k nápravě a o změně přístupu k této poruše, způsobené nevhodným dlouhodobým cvičením

Fokální dystonie: Non-artificiální období v letech 2019-2021 - Od pěti k nule

Další události vedoucí až k nemožnosti používat pravou ruku při jakýchkoli činnostech

Mariánská studánka

Fokální dystonie: Non-artificiální období v letech 2018/2019

Další pokračování ze seriálu o fokální dystonii z doby, kdy porucha začala ovlivňovat celý můj život. Blessing in disguise - něco o angličtině, o programování a také poslední nahrávka z vystoupení s klasickou kytarou

Fokální dystonie, část 10: Non-artificiální období v letech 2015/18, Coming out

Další pokračování seriálu o fokální dystonii, tentokráte zahrnující období mezi lety 2015-2018

Fokální dystonie, část 9: Artificiální období v letech 2014-2015

Závěr studia na konzervatoři, vzpomínky, neklamné průvodní znaky fokální dystonie + nahrávky Cavatiny Stanley Meyerse a Garyoven Maura Giulianiho

Fokální dystonie, část 8: Artificiální období v letech 2012-2013

Završení maturitního ročníku, vzpomínky a první projevy fokální dystonie. Nahrávky Tarantelly J. K. Mertze a Simplicitas Jiřího Jirmala

Fokální dystonie, část 7: Artificiální období v letech 2012-2013

Pokračování povídání o mojí kytarové cestě, tentokráte popisující můj maturitní rok a další události s tím spojené. Jako vždy také i tentokrát připojuji své kytarové nahrávky.

Fokální dystonie, část 6: Artificiální období v letech 2011-2012

Další pokračování, tentokráte již šesté, o mojí kytarové cestě. Přechod na konzervatoř do Pardubic, všeliké vzpomínky a zase spoustu nahrávek ;o)

Fokální dystonie, část 5: Artificiální období v letech 2010-2011

Další pokračování v mojí kytarové cestě, tentokráte mapující léta 2010 a 2011. Zase jako vždy spousta nahrávek a vzpomínek.